Ingemars tankar om matverkstaden

Här träffar vi Ingemar Nyman som utvecklar vår matverkstad på Habiteum. Just nu förbereder han för matverkstad den 25 april tillsammans med pedagoger och måltidspersonal från skolor i Helsingborg. Här avslöjar Ingemar även sin hållbara favoritsak...

Tillsammans testar vi nya sätt att lägga upp lektioner kring hållbar utveckling genom att använda mat och utomhusmatlagning som tema. Genom matverkstaden kommer maten på ett enkelt sätt in i ett större sammanhang där kopplingarna mellan mat, miljö och människa blir tydliga. Pedagogerna och måltidspersonalen är med och utvecklar Habiteums matverkstad och får med sig metoder, verktyg och material att använda sig av i sin verksamhet.

Avbryt

Lämna en kommentar