Tänk på detta inför din bokningsförfrågan

Habiteum är en plats för aktiviteter som bidrar till bättre miljö och folkhälsa. Fundera över punkterna nedan innan du skickar en bokningsförfrågan. Vi hjälper gärna till att planera så att aktiviteten stämmer överens med vad ni vill uppnå.

  1. Vad behöver ni utveckla på livskvalitetsområdet? Vad är syftet med aktiviteten?
  2. På Habiteum arbetar vi över gränserna. Vem har du bjudit in som du inte brukar samverka med?
  3. Habiteum är verkstaden för livskvalitet. Hur får du in görandet i aktiviteten på Habiteum?
  4. För att bli mer koncentrerade och kreativa är vi både ute och inne på Habiteum. Vilka delar av aktiviteten kan göras utomhus?
  5. När ni lämnar Habiteum hur fortsätter ni det som påbörjades här?
  6. Har ni möjlighet att cykla eller ta buss till Habiteum?

Inför ditt besök på Habiteum kan du beställa fika, lunch, material, processledning och annat du behöver för att genomföra din aktivitet. Du kan boka en lokal eller flera på ett förmiddags- eller eftermiddagspass, alternativt en heldag. Det finns även möjlighet att boka lokal på kvällstid eller helg. Vi återkommer inom en vecka med en bekräftelse eller ett förslag på upplägg för ditt besök.