Vattenrummet (max 15 personer)

Här finns det ett så kallat klappakvarium (där du kan röra fiskar och havsdjur) och ett vanligt akvarium där du kan se en del av växt- och djurlivet i Öresund precis utanför Helsingborg. Ett perspektiv du inte ofta ser. Rummet kan användas som en inledning eller en del i en workshop om t ex rent vatten eller om stadens koppling till havet och livskvalitet. I vattenrummet, som saknar dörrar, gör ni förmodligen bara ett kortare besök.