Digitalt stöd i hållbarhetsarbetet – fortfarande på Habiteum-vis

Habiteums verksamhet är fortfarande anpassad efter Corona-restriktionerna och vi erbjuder enbart digitalt stöd. Men vi utlovar fortfarande verkstäder på Habiteum-vis, genom praktiska och kreativa metoder och genom att använda naturen och utemiljön som stöd. Just nu förbereder vi starten av ett projekt för ökad livskvalitet bland elever i samarbete med socialförvaltningen – spännade!

Verksamheten Habiteum har inte pausat eftersom de viktiga momenten i verkstadskonceptet kan genomföras i digitala möten, åtminstone delvis. Låt mig nämna ett aktuellt exempel där vi utforskar upplägg för ett projekt som vi är stolta att vara en del av.

Vi har nyligen startat ett samarbete med socialförvaltningen och deras projekt SOL, samtal om livet. Projektet riktar sig just nu till elever i högstadiet och gymnasiet och handlar om samtal om existentiella frågor som metod för att öka livskvaliteten. Habiteum och SOL har flera beröringspunkter bland annat genom metoder som underlättar för samtal, till exempel att arbeta praktiskt och att vistas utomhus. Därför arbetar vi just nu tillsammans i digitala verkstäder för att ta fram ett gemensamt upplägg för samtal om livet, utifrån våra respektive verksamheter som vi sedan vill testa på grupper.

Våra digitala verkstäder görs på Habiteum-vis och vi använder samma metoder digitalt som vid en verkstad på plats. De innehåller alltid en kreativ och idégenererande mötesmetod där samtligas erfarenheter och kunskaper tas till vara. Verkstäderna innehåller alltid praktiska moment där vi arbetar tillsammans, det bidrar till medskapande och trygghet i gruppen. För att behålla fokus, minska stress och må bra så inkluderar vi också alltid en utomhusövning.

Möten på Habiteum-vis kan se väldigt olika ut men innehåller alltid av inkludering, delaktighet och  och kopplingen till naturen. Ytterligare en gemensam nämnare för alla aktiviteter är att fokus alltid är att mötet ska ta oss vidare och leda till praktisk handling.

Välkommen att höra av dig till Habiteum om du har en idé till samarbete eller behöver stöd i ditt hållbarhetsarbete. Mejla till habiteum@helsingborg.se

/Karolina, projektledare

Avbryt

Lämna en kommentar