Hållbart arbetsliv – med naturen som stöd

Forskningen säger att vistelse i naturen har många hälsoeffekter. Vi rör på oss mer, vi använder våra sinnen på ett annat sätt, vi kan koncentrera oss bättre och blir mindre stressade när vi är ute i naturen. På Habiteum får ni stöd i att arbeta ute och kan testa olika metoder för detta.

I dagens arbetsliv är många av oss understimulerade och stressade samtidigt. Vi är mer stillasittande, tillbringar mycket tid framför en skärm, vi utsätts för många intryck och information på ett annat sätt än tidigare. Det gör våra hjärnor stressade och trötta och vi får ont i våra ryggar och nackar. Samtidigt står vi inför stora utmaningar i samhället som kräver att vi arbetar på nytt sätt med nya metoder. Och för att kunna vara innovativa och jobba kreativt behöver vi ha mer tid för reflektion och pauser. Att ta sig ut i naturen kan vara den enklaste och mest effektiva lösningen.

Två av de globala hållbarhetsmålen, nr 3 – God hälsa och välbefinnande, samt nr 11 – Hållbara städer och samhällen tar upp utmaningarna om folkhälsa och att utveckla vårt samhälle på ett hållbart sätt. På Habiteum jobbar vi med båda målen samtidigt.

På Habiteum erbjuder vi stöd för hur du och din verksamhet kan komma vidare i hållbarhetsarbetet och i detta fall kombinera utevistelse med arbetslivet. Här kan ni därför testa att använda naturen för att både må bättre och arbeta bättre.

Under en förmiddag eller eftermiddag får ni testa olika metoder för arbete utomhus. Bland våra verktyg finns övningar för möten, diskussioner, reflektionstid och pauser. Exempel kan vara att vi har incheckning runt en öppen eld, testar walk ´n talk för en diskussion, går en reflektionspromenad och testar ett rogivande skogsbad.

Om du vill veta mer, eller vill boka ett tillfälle för att testa arbete utomhus är du varmt välkommen att kontakta oss. Mejla till habiteum@helsingborg.se eller gör en bokningsförfrågan via habiteum.se/boka-habiteum.

Vill du på egen hand testa ett utemöte, ett promenadmöte eller en reflektionsrunda? Eller varför inte hitta en skön plats för eget arbete eller en viktig paus? I vår StickUt-karta har vi lagt in förslag på rundor och platser du kan testa i Helsingborg.

Avbryt

Lämna en kommentar