Klimatworkshop för dig som arbetar i Helsingborgs stad

Nu kan du som är anställd inom Helsingborgs stad delta i en klimat-workshop där du arbetar kreativt tillsammans med kollegor från andra förvaltningar. Målet med workshoppen är att du ska få med dig en plan för hur din verksamhet ska komma vidare i arbetet med klimat- och energiplanen.

Med utgångspunkt i utställningen Carbon Ruins placerar vi oss i året 2053 och ser tillbaka på den fossila eran. Vad ser vi genom detta återblickande perspektiv att vi behöver ta itu med idag för att minska klimatpåverkan och minska framtidens utsläpp?

Under en förmiddag utforskar vi de arbetssätt och aktiviteter i våra verksamheter som behöver bli mer klimatsmarta samt vilka lösningar som kan styra verksamheten mot stadens klimatambitioner.

Målet med workshoppen är att du ska få med dig en plan för hur din verksamhet ska komma vidare i arbetet med klimat- och energiplanen.

När: Tisdagen den 6 oktober klockan 9.00–11.30
Var: Habiteum

Pris: Workshoppen är gratis för dig som jobbar i staden.

Anmälan: via Simple Signup senast måndag 5 oktober kl 12.

Om ni är flera i samma verksamhet som vill gå, så är det bra om inte alla deltar vid samma tillfälle. När vi möts och samarbetar över gränserna slår det ofta gnistor och vi når lite längre. Eftersom antalet deltagare är begränsat fördelas platserna över förvaltningar/verksamheter.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer angående Covid-19. Aktiviteterna anpassas så att alla kan hålla avstånd och vi begränsar antalet deltagare.

Avbryt

Lämna en kommentar