Koppla av med ett skogsbad

Begreppet skogsbad har sitt ursprung i Japan – eller Shinrin yoku som det heter på japanska. Där används metoden som ett sätt att öka livskvaliteten. Utanför Habiteum kan du testa ett avkopplande skogsbad tillsammans med oss.

Ett skogsbad kan liknas vid en avslappningsövning eller en mindfulness-övning, som handlar om att träna på att befinna sig i nuet för att minska stress och kunna fokusera bättre. Det som är utmärkande för skogsbad är att det sker just i skogen eller i naturen.

Forskning visar att lugna vandringar i skogen är hälsobefrämjande – stressen minskar genom de stillsamma naturupplevelserna. Skogen ställer inga krav på oss, jämfört med intrycken i staden där vi hela tiden måste bearbeta det vi upplever.

Att skogsbada handlar om att medvetet använda sina sinnen. På så sätt kan vi öppna oss mot omgivningen. Vi börjar att kommunicera med skogen och tar emot alla intrycken.

– Den vanligaste reaktionen jag får höra av deltagare efter ett skogsbad här vid Habiteum är ”detta borde jag göra oftare”. Det kan räcka med fem minuter för att hitta lugnet men även få ny energi, berättar Caroline Sjunner, pedagog på Miljöverkstaden och Friskvårdsguide.

Att njuta av naturen under trädkronorna ger verkligen positiva hälsoeffekter. Här får du några exempel på de fördelar som en vistelse i naturen ger:

  • minskar stress
  • sänker pulsen och blodtryck
  • minskar impulser till aggressivitet och depression
  • kemiska ämnen från träd stärker vårt immunförsvar

På Habiteum ger vi dig förutsättningar för ett berikande skogsbad. Här får du naturkontakt och lugn under en kort stund och kan testa om det är något för dig. Och du har kanske hört uttrycket ”man ångrar aldrig ett bad” – så förmodligen blir detta starten på en ny vana för ökad livskvalitet.

Avbryt

Lämna en kommentar