Medskapa förändring, smaka på orden…

Linda Aronsson, som är projektledare och Habiteums expert på inredning genom återbruk, reflekterar här i diktform över en utbildning hon deltar i. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna verktyg att driva inkluderande och kraftfullt förändringsarbete. Verktyg som medskapare på Habiteum naturligtvis kommer att få ta del av framöver.

Medskapa förändring, smaka på orden…,

vad betyder det för mig, och min plats på jorden?

Vad betyder det, och hur gör man då,

hur kan något som låter enkelt, ändå vara svårt att förstå?

Det är exempel på frågor i kursen som jag går,

otroligt intressant, men samtidigt utmanande och lite svår.

Vi lär oss att i tider av osäkerhet och komplexitet,

människor behöver mötas, berätta vad man tror på och dela det man vet.

Vi behöver förstå utmaningar och behov hos varandra,

Våga testa och lära av misstag, istället för att klandra.

Ensam är inte stark, men tillsammans med en miljon,

då ökar chanserna verkligen, för kreativitet och innovation.

Medskapande är dock inget som händer bara för att man vill,

det krävs metoder, tillit, engagemang och lite till.

Metoder för hur allas kunskap, resurser och idéer tas tillvara

och hur man kan sprida resultat, till en ännu större skara.

Resultat som leder till en hållbar planet

är det bästa vi på Habiteum vet!

Vi på enheten för miljö och livsstil fångade på bild i medskapandeglädje under en verksamhetsdag.
Avbryt

Lämna en kommentar