Nu kan vi alla skriva under ett lokalt Parisavtal

Den 28 januari lanseras Klimatavtal i Helsingborg. Och det är inte bara ett lokalt klimatavtal utan flera. Barnen kan skriva under ett alldeles eget. Vuxna invånare har tack vare en grupp privatpersoner sitt klimatavtal liksom företag och föreningar i staden. Har du skrivit på?

Klimatavtal i Helsingborg är ett samarbete mellan staden, företagen, föreningarna och invånarna i Helsingborg för att minska klimatutsläppen i Helsingborg. Vi behöver alla hjälpas åt för att minska klimatpåverkan och den som skriver under ett avtal har bestämt sig för att bidra.

I början av 2020 fick Helsingborgs stad ett politiskt uppdrag att ta fram ett förslag till ett lokalt Parisavtal, det vill säga ett klimatavtal för Helsingborg. Klimatavtalet skulle tas fram i samarbete med näringsliv och invånare i Helsingborg. Parallellt med stadens uppdrag startade ett invånarinitiativ, där en grupp engagerade invånare lanserade Helsingborgarnas eget klimatavtal.

Invånarna som tog initiativ till Helsingborgarnas eget klimatavtal vid lanseringen mars 2020, fr v Hanna, Tove, Jessica och Jamie.

Vad ska du göra för klimatet?

Helsingborgarnas klimatavtal handlar om vad du själv kan göra för att minska ditt klimatavtryck. När du skriver under berättar du vad du tänker göra för klimatet. Du får också möjlighet att delta i olika aktiviteter och ett nätverk med andra som skrivit under.

Barn och ungas klimatavtal har tagits fram av barn och unga i Helsingborg tillsammans med dem som startade Helsingborgarnas klimatavtal. I avtalet skriver barnen under på vad de själva vill bidra med, men också vad de vill att de vuxna och de som bestämmer ska göra. Många är besvikna och arga på oss vuxna som inte har gjort tillräckligt.

Elever från Västra Ramlösa skola, med extra stort engagemang för klimatet, har varit med och tagit fram barnens avtal.

Stöd för minskad klimatpåverkan

Idag finns det alltså möjlighet för företag, föreningar och invånare samt barn och unga att skriva under ett avtal och samarbeta med varandra och staden. Staden kommer att arbeta med åtaganden utifrån Helsingborgs klimat- och energiplan och de klimatambitioner man har beslutat om där. Staden kommer också att stötta i samarbetet genom att skapa en plattform för samarbete och nätverkande, arrangera träffar och ge stöd i att följa upp åtaganden och minskad klimatpåverkan.

På Habiteum välkomnar vi det här arbetat och erbjuder stöd till dig som vill komma vidare med ditt klimatarbete och göra skillnad. Hör gärna av dig!

Under ett webbseminarium den 28 januari kl 8.00-9.15 lanseras klimatavtalen. Staden tillsammans med invånare, vuxna och barn, företag och föreningar berättar om samarbetet och vad som kommer att hända framöver. Du kan anmäla dig här. Det går också att lyssna på i efterhand.

Helsingborgarnas klimatavtal och Barn och ungas klimatavtal hittar du här.

Företag och föreningar som vill engagera sig och skriva under ett avtal hittar mer information och kan skicka en intresseanmälan här.

Läs om Helsingborgs Klimat- och energiplan här.

Skriv under nu och så kavlar vi upp ärmarna och gör 2021 till klimatavtalets år tillsammans!

Avbryt

Lämna en kommentar