Spännande workshop med svinnovatören

Vi på Habiteum har varit delaktiga i planering av en spännande workshop om att minska matsvinnet inom äldreomsorgen. Workshopen leddes av vård- och omsorgsförvaltningens svinnovatör. Ja, det finns faktiskt en sån och svinnovatören arbetar med lösningar som involverar personalen på vårdboenden.

Häromveckan var vi från Habiteum med på en spännande workshop om att minska matsvinnet inom äldreomsorgen. Det var en digital workshop med medarbetare på olika vårdboenden. Syftet med workshopen var att identifiera vilken mat som slängs mest, samt var i kedjan matsvinnet uppstår. Är det redan i planeringen av matsedeln, vid matbeställningen, eller är det under måltiden? Utifrån medarbetarnas erfarenheter och kunskaper diskuterade gruppen sedan fram olika idéer till åtgärder som kan minska matsvinnet.

Habiteum stöttade i planeringen och var med som tekniskt stöd under genomförandet av workshopen.

Emma Johansson från Vård och omsorgsförvaltningen höll i workshopen. Hon är något så häftigt som Svinnovatör med uppgiften att hitta sätt att minska matsvinnet inom äldreomsorgen.

Fram till juni pågår nämligen ett projekt för att kartlägga och mäta hur matsvinnet ser ut på fyra av våra vårdboenden. Syftet med projektet är att delvis undersöka hur och vad vi kan göra gör att minska matsvinnet i våra verksamheter, men även utreda och ge förslag om förvaltningens behov av utbildningsinsatser kring livsmedelshygien.

Svinnovatören Emma tror att det är avgörande att involvera medarbetarna på vårdboendena för att kunna minska matsvinnet på våra boenden. Det är ju dom som har en 100-procentig insyn i verksamheten och vet vilka förändringar som är rimliga eller inte. Emma tror inte att det finns en universell lösning för att minska matsvinnet, utan lösningen ska vara dynamisk och anpassningsbar till verksamheten det gäller. Vi på Habiteum kan bara hålla med!

När hon i nästa andetag säger att vårt stöd i workshopen gjorde all skillnad, så kan vi inte låta bli att sträcka på oss lite extra. Lycka till Emma och alla medarbetare på våra boenden! Ni gör skillnad.

/Karolina, samordnare Habiteum

Avbryt

Lämna en kommentar