Vi gör framtiden tillsammans

Habiteum är verkstaden för livskvalitet. Begreppet livskvalitet handlar här om frågor som rör Helsingborgs gemensamma miljö och folkhälsa.

Helsingborgs stad har i Livskvalitetsprogrammet satt mål för att minska miljöpåverkan och förbättra folkhälsan. Målen knyter an till FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Läs mer om FN:s globala målpå webbplatsen globalamalen.se.

Bild med de globala målen, med länk till information om dem på globalamalen.se

Därför heter det Habiteum

Juryn som utsåg livskvalitetsverkstadens namn föll enhälligt för Habiteum. Namnet stavas som det låter, är lätt att uttala och väcker nyfikenhet. Men vad betyder det egentligen? De som kom på namnet Habiteum, Jonathan Johnsson på stadsbyggnadsförvaltningen och Julia Sandberg på miljöförvaltningen, förklarar tankarna bakom namnet:
”Habiteum associeras med habitat som inom biologin är en miljö där en viss växt eller djurart kan leva. Det kan kopplas till begrepp som boplats, livsmiljö och boendemiljö. Habit betyder vana och står för vanor och livsstil. Eum är latin för ”det” och finns ofta i namn för en viss plats. Vi associerar till museum, Universeum och liknande platser som står för lärande, undersökande, nyfikenhet, att testa och uppleva.”

Vi som utvecklar Habiteum

Avdelningen för miljöutbildning och beteendepåverkan, med den pedagogiska verksamheten Miljöverkstaden, utvecklar Habiteum och de aktiviteter som hålls här genom samverkan och medskapande.

Ordet Habiteum innehåller orden habitat, som är en växt- eller djurarts livsmiljö, samt ordet habit som står för vår livsstil och våra vanor. Ordet innehåller också ändelsen -eum som i museum eller kreativum, platser för nyfikenhet, utforskande och lärande.

Habiteum är platsen där olika aktörer och organisationer gör verkstad för bättre miljö och minskad klimatpåverkan. Vi vill sänka trösklarna för att komma vidare i hållbarhetsarbetet, genom att erbjuda möjligheten att konkret testa och utveckla idéer och arbetssätt tillsammans med andra på plats.

Naturen och utemiljön är en viktig del i arbetet på Habiteum. Kopplingen mellan människa och natur bidrar med svar och lösningar inom områdena miljö och folkhälsa och en förståelse för de större sammanhangen.

Genom att använda våra sinnen och möta andra människor får vi nya insikter och kunskaper, blir kreativa och redo för handling.

Du kommer i kontakt med os som arbetar på Habiteum via mejladressen habiteum@helsingborg.se.

På avdelningen för miljöutbildning och beteendepåverkan arbetar vi för en hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan. Avdelningen tillhör miljöförvaltningen, Helsingborgs stad.