Skratt, tester och skav på Habiteumresan

Min första notering i kalendern om Habiteum är ett möte den 26 oktober 2016. Och 2 år och 11 månader senare - torsdag den 26 september 2019 - hade vi äntligen invigning. En helt fantastisk underbar invigning tack vare alla deltagare och medskapare.

Jag har som projektledare, tillsammans med många andra i olika omfattning, jobbat med den här processen i snart tre år. Och vilka år. Det har varit jättekul, härligt, frustrerande, jobbigt, kreativt, utmanande, händelselöst och fullt upp. Framförallt har arbetet inneburit många fina möten och goda samtal med många personer från olika verksamheter i Helsingborg. Det har också handlat mycket om att testa olika idéer, arbetssätt, koncept och verkstäder. Vi har misslyckats, överraskats och firat. Och nu är verksamheten igång, det känns nästan overkligt.

Då när allt började i oktober 2016 hette platsen fortfarande DroppIn eller ATMOS efter de tidigare verksamheterna i byggnaden. Under några år var DroppIn ett upplevelsecenter om vatten och därefter huserade den upplevelsebaserade utbildningen ATMOS, som byggde på miljöprogrammet. Helsingborgs stads dåvarande miljöprogram ersattes av vårt nuvarande livskvalitetsprogram och utbildningen blev utdaterad. Även byggnaden i sig var i behov av en renovering.

Jag fick då i uppdrag av stadsbyggnadsdirektören Kristina Magnusson att tillsammans med två kollegor utvärdera den tidigare verksamheten och presentera ett förslag med budget för hur verksamheten skulle kunna utvecklas och byggnaden fräschas upp. I mars 2017 presenterade vi förslaget och på hösten fick vi klartecken att genomföra det.

Under hösten och vintern 2017 genomförde vi olika workshops och verkstäder för att landa i ett underlag till en arkitekt som skulle göra ritningarna inför ombyggnaden. I januari 2018 fick Habiteum sitt namn med hjälp av flera medskapare och en jury. En arkitekt upphandlades under våren 2018 och under sommaren hade vi en färdig ritning på plats. Hösten 2018 handlades en byggprojektledare upp, som i sin tur förberedde underlaget inför upphandling av byggentreprenaden. Samtidigt fortsatte vårt utvecklande av verksamheten parallellt. Vi har jobbat med koncept utifrån olika teman som mat, vatten och återbruk. Tillsammans med medskapare från olika verksamheter har vi testat, utvärderat och lärt oss längs vägen.

Under våren 2019 genomfördes själva ombyggnaden och nu under hösten har vi arbetat hårt med inredningen och förberedelserna inför invigningen. Vi har arbetat med hållbarhet så långt vi har kunnat. När det gäller inredningen så har vi inte köpt en enda ny pryl eller möbel. Allt är begagnat, återbrukat, upcyclat eller lånat. Det gör mig stolt.

Resan har inneburit många olika känslor, ibland snabba beslut, otydlighet, misslyckanden och hårt jobb. Det har skavt på flera sätt och alla har inte varit nöjda hela tiden. Men det där skavet har också tagit oss dit vi är idag. Skavet har varit viktigt och betyder att vi är i en förändringsprocess.

Och så här veckan efter en väldigt härlig invigning, så är det lätt att se att vi är på rätt väg. Men resan har bara börjat. Nu är det dags för oss alla som vill göra skillnad att hoppa på tåget i farten. Nu kör vi!

Välkommen till Habiteum, för att medskapa och utveckla och göra verkstad för bättre miljö och folkhälsa i Helsingborg!

/Karolina Nilsen

Avbryt

Lämna en kommentar