Utvecklingsledare Olov vill samarbeta med dig

Vad behöver du för att komma vidare med ert miljö- och klimatarbete? Ett första steg är kanske ett samtal med Olov Källgarn som är utvecklingsledare på Habiteum. I denna intervju reder han ut vad som händer på Habiteum, om viktiga samarbeten och spännande planer för ett hållbart Helsingborg.

En man står framför entrén till ett hus.

Vi tar det från början: varför finns Habiteum?

Habiteum är resultatet av en förstudie som visar på att Helsingborg behöver en plats där alla i staden kan gå från ord till handling. Traditionell miljöutbildning bygger ofta på information förmedlad från ett fåtal till ett flertal. För att kunna leva inom planetens gränser, både som organisation och individ, behöver vi bryta invanda mönster och vanor och miljö. Och det är också förklaringen till namnet Habit som vana, och Habitat som den miljö vi vistas i. Habiteum är en plats och koncept där besökare genom att få en närmre relation till naturen, varandra och alla de saker vi omger oss med, får förutsättningar att tänka och göra nytt. Där alla kan få ökad kunskap och handlingskompetens både på individuell och organisatorisk nivå.

Vem äger Habiteum?

Habiteum ägs av Helsingborgs stad, miljöförvaltningen driver verksamheten på platsen.

Vad är din roll på Habiteum?

Jag är utvecklingsledare, så det är min roll att på ett strategiskt plan fylla Habiteum med liv och se till att det bidrar till sitt syfte, men även att bevaka behoven i staden och anpassa Habiteums roll om så behövs. Detta gör jag tillsammans med mina kollegor och andra i staden.

Vad gör du en vanlig dag på jobbet?

En dag flänger jag kanske runt på cykeln på tre olika möten om Habiteums roll i klimat- och energiplanen, vidare till studieförbundens roll i klimatomställningen och till sist kanske om Folkparkens framtid tillsammans med Sundspärlan och Teaterförskolan som vi delar Folkets park med. Nästa dag kanske jag planerar utemiljön vid Habiteum, planterar bärbuskar eller letar återbrukat byggmaterial till ett utekök. Jag försöker röra mig från att vara helt uppe i det blå till nere i jorden, jag tror verkligen det är bra att vara både strategisk och operativ och ha en helhetssyn.

Vad ska du och kollegorna göra på Habiteum framöver?

Vi kommer jobba med nya målgrupper såsom SFI, företagare som skrivit på Helsingborgs klimatavtal, gymnasieungdomar och andra som är viktiga att samarbeta med när staden ska bli klimatneutral. Vi planerar att paketera erbjudanden för den som vill använda Habiteum på något vis i sitt arbete med miljö- och klimatfrågor. Vi arbetar utifrån tjänstedesign där vi undersöker behoven hos andra aktörer i Helsingborg. Kanske blir Habiteum och folkparken också en turistdestination, vi har haft turistscouter från Schweiz som hälsat på. 😊

Och så vill vi förstås utveckla den jättelyckade Familjedagen i april, när 300 Helsingborgare tog sig till Habiteum för att cykla och lära mer om naturen.

Människor står utanför byggnad och tittar när ett barn cyklar på en smoothiecykel.

Hur ska ni genomföra det ni planerar och med vem?

Det är väldigt många samarbeten. Öresundskraft, NSR, NSVA och Helsingborgshem har vi sen tidigare samarbeten med. Men som sagt också SFI, gymnasieskolor, företagare osv. Vi gör det genom att ta fram koncept som anpassas utifrån Habiteums koncept om handlingskompetens och verkstad, målgruppsanpassning och konstant testande och utvärderande.

Vad får jag ut av att samarbeta med dig och Habiteum-gänget?

Förhoppningsvis nya perspektiv, en stunds naturkontakt, ökad kunskap. Kanske en ny relation med en eremitkräfta i vårt klappakvarie. 😉 Men framförallt hoppas jag, en upplevelse av förflyttning i självförtroendet, att kunna gå från ord till handling i miljö- och klimatfrågorna!

Kostar det något att ha en aktivitet på Habiteum?

Det beror på. Det finns olika sätt att ”betala” för sin tid på Habiteum, dels i rena kronor men också i form av samarbete och att hjälpa till att mobilisera sin egen målgrupp i miljö- och klimatfrågorna. Generellt så tar vi betalt av vinstdrivande företag, men inte ofta av föreningar. Det beror också på hur mycket personal och förberedelser som krävs från vårt håll. Vi vill att det ska bli bra som helhet så du är alltid välkommen att höra av dig så diskuterar vi upplägget.

Om du låtsas att det är december och du summerar året på Habiteum – vad hoppas du höjdpunkten varit 2023?

Hmm, vilken bra fråga… En känsla av att ha flera höjdpunkter som visar att vi kan jobba med många olika målgrupper. En känsla av egen handlingskompetens, att jag och mina kollegor har allt som behövs för att fylla Habiteum med liv för lång tid framåt. En stor specifik utmaning är ofta att nå över de etniska gränserna när vi riktar oss till allmänheten. Det vore väldigt kul att känna att vi kan överbrygga dem.

Vad vill du att jag som läser detta ska göra?

Kom och hälsa på! Och fråga dig själv vilka miljö- och klimatfrågor du i ditt sammanhang på jobbet, som volontär eller i någon annan roll kan behöva komma vidare med, och hur det kanske kan kombineras med en givande stund med dina kollegor i denna fantastiska miljö.

Kolla in habiteum.se, kom på besök eller hör av dig till habiteum@helsingborg.se eller ring mig på 073-397 15 49.

Vuxna och barn tittar på damm och några håvar i vattnet.

Avbryt

Lämna en kommentar