Vad är ett varmt välkomnande?

Habiteum tar form genom utforskande. Självklart testar vi nya arbetssätt och samverkan med nya aktörer även när Habiteums lokaler vid Sundspärlan byggs om. Ett av ledorden för Habiteum är välkomnande, som naturligtvis kan betyda helt olika saker beroende på vem du är. I vår strävan att inkludera alla utforskade vi begreppet ett varmt välkomnande under en workshop i december 2018. Resultatet från workshopen ska användas som underlag till entrén som ska byggas på Habiteum.

De inbjudna deltagarna hade kompetens och erfarenhet inom integrationsfrågor, olika typer av funktionsvariationer, barnrättsfrågor, design och miljöfrågor. Vi besökte lokaler och verksamheter på stan och funderade över frågeställningar som till exempel:

  • Kände du dig välkommen – varför/varför inte?
  • Fanns det personal på plats? Hur upplevde du att du blev bemött?
  • Fick platsen dig att känna dig obekväm? Varför?
  • Fanns det hinder på väg in till lokalen? På vilket sätt?

Efter ”fältstudierna” reflekterade vi gemensamt över besöken på stan och arbetade därefter utifrån olika definierade behov i grupper med presentationer över lösningar och förslag på åtgärder för att skapa en välkomnande entré på Habiteum. Många bra förslag och idéer inom utformning, bemötande och inredning presenterades så det finns fina förutsättningar för att de som besöker Habiteum i framtiden ska känna sig varmt välkomna oavsett vem de är.

Lisa Säthil, stadsbyggnadsförvaltningen, ledde workshopen när vi utforskade innebörden av varmt välkomnande på Habiteum.

Under workshopen fick vi in många förslag på välkomnande åtgärder och designidéer för entrén på Habiteum, bland annat om material, färger och flexibla lösningar i utformningen.

Avbryt

Lämna en kommentar