Vårdinnovatören gör verkstad av idéerna

En vårdinnovatör har intagit Habiteums verkstadsyta. Mikael Larsson är möbeldesigner och jobbar just nu för vård- och omsorgsförvaltningen med en idé för hjälpmedel i hemmet. Samarbetet på Habiteum bidrar till innovation, ökad livskvalitet för äldre och återbruk. Ytterligare ett exempel på att samarbete över gränser ger ett mervärde genom att båda verksamheter gynnas.

Sedan en månad tillbaka har en vårdinnovatör Habiteums verkstad som sin uppfinnarbod. Mikael Larsson är möbeldesigner och jobbar just nu för vård- och omsorgsförvaltningen med en idé för hjälpmedel i hemmet. Mikael behövde en lokal där han kunde jobba med sin prototyp och hörde av sig till Habiteum. Vi insåg snabbt att vi hade saker gemensamt. Nu får ni följa med på vår senaste avstämning genom detta inlägg.

Utbyte utvecklar

Vi är eniga i att samarbetet hittills har varit fruktbart. Samarbetet bidrar till innovation, ökad livskvalitet för äldre och återbruk samtidigt. Smart. Vi konstaterar ännu en gång att samarbete över gränser ger ett mervärde. Habiteum har kunnat bidra till Mikaels innovation och Mikael har bidragit till att utveckla både Habiteums verksamhet och vår verkstadsyta.

Mikael nämner det positiva i att de snabbt och smidigt kunde få tillgång till en lokal där han kan utveckla sin innovation. Han har känt sig väl emottagen och välkommen av trevliga människor på plats och kreativa lokaler att vistas i.

– Det är också praktiskt att det finns återbruksmaterial att använda när en behöver, på det sättet behöver en inte åka och köpa minsta planka som behövs, säger Mikael.

Det har varit särskilt givande med den kompetens han mött i Stefan och Gunnar. Stefan är en av Habiteums medskapare, en expert på att laga och bygga om tekniska prylar och har kunskaper om el och tekniska lösningar. Habiteums vaktmästare och innovatör Gunnar, är mästare på att arbeta praktiskt med återbruk och är en slipad innovatör.

Bollplank och praktiskt stöd

Stefan å sin sida har uppskattat att kunna vara ett bollplank till Mikael och kunna dela med sig av kunskap och idéer. Stefan uppskattar också att det här är avancerat återbruk, då Mikael använder en gammal möbel för att skapa sin första prototyp samt använder det material som finns på Habiteum. Stefan får också mycket inspiration av samarbetet och ser vikten av god kommunikation.

Gunnar brinner för innovation och tycker att det är fantastiskt att få vara med och tycka och tänka. Gunnar har stöttat Mikael med att lösa utmaningar i lokalerna för att underlätta det praktiska arbetet. Detta har även utvecklat Habiteums lokaler och verkstadsytan är mer ändamålsenlig idag tack vare samarbetet.

Ett plus ett plus ett blir 100

Jag själv reflekterar över att det blir tydligt hur viktigt det är att arbeta med medskapande och mötas och samarbeta över gränserna. Det föder kreativitet och nya infallsvinklar och tankar om hur vi kan samarbeta och få ett mervärde utifrån våra olika perspektiv på livskvalitet. I det här fallet bättre livskvalitet för äldre som vårdas i hemmet och återbruk. Jag hoppas på mer av den här typen av samarbeten. Förutom att det tar oss längre i hållbarhetsarbetet så skapar det också en kreativ atmosfär som är inspirerande för alla som besöker Habiteum.

Vi avslutar avstämningen med att fundera på möjliga samarbeten framöver. Det är en fördel att vi nu känner varandra och lätt kan få kontakt igen. Vi spånar på idéer kring samarbete som vi hoppas kunna utveckla. Kanske kan vi göra något tillsammans och skapa sociala aktiviteter som bryter ensamhet för äldre genom återbruksaktiviteter? Hur kan Habiteum bidra till stadens innovationskraft? Och om verksamheter kan komma till Habiteum, hur kan Habiteum komma till verksamheterna?

Jag lämnade mötet med många tankar. En tanke dröjer sig kvar. Att ett samarbete mellan två parter med helt olika inriktning och mål kan leda till inte bara dubbelt så positiva effekter för båda parter utan mångdubbelt.

/Karolina

Vårdinnovatör Mikael (längst t v) har fått bollplank för idéer och praktiskt stöd av Gunnar (i mitten) och Stefan (t h) i verkstaden på Habiteum.
Avbryt

Lämna en kommentar