Vi planerar matverkstad för skolor i vår

På Habiteum arbetar vi med delaktighet och medskapande. Ett exempel är att en grupp projektledare från stadsbyggnadsförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen just nu planerar inför en av vårens matverkstäder med pedagoger och skolpersonal. Vi ska laga mat utomhus och diskutera hållbarhet, hälsa och livskvalitet.

Matverkstaden är också en metodutveckling för ett koncept vi kommer att erbjuda fler på Habiteum framöver. I matverkstaden för skolpersonal kommer deltagarna att vara med och planera, utveckla och utvärdera utifrån sina behov. Matverkstaden genomförs i april eller maj.

Fr v Karolina Nilsen, projektledare Habiteum, och kollegan Ingemar Nyman på enheten för miljö och livsstil samt en trio från skol- och fritidsförvaltningen och projektet #smartmathbg ; Monika Rüll Lundin, Cecilia Larsson, Emma Sjöberg.

Avbryt

Lämna en kommentar